Dret Fiscal i tributari

ASEGER ADVOCATS

Som un equip multidisciplinari de professionals de confiança, que li oferim un assessorament transparent, personalitzat i proper per tirar endavant els seus projectes i fer front a les adversitats, ja sigui en l’àmbit empresarial o personal.

CONTACTE

Contacti amb nosaltres i li respondrem de seguida. Sense compromís i sense esperes.

Dret Fiscal i tributari

Aseger Advocats es caracteritza per un alt grau d’especialització en matèria fiscal i un coneixement profund del nostre sistema tributari en totes les seves vessants. Això unit a la nostra experiència, ens permet oferir als nostres clients solucions que reverteixin positivament en l’estalvi fiscal. A Aseger Advocats som pioners en l’exercici d’una planificació integral que engloba tots els aspectes de la vida professional i personal i que permet maximitzar l’estalvi fiscal. Per altre banda, acumulem una llarga experiència en la representació dels nostres clients en les seves relacions amb l’administració tributaria.

La nostra activitat engloba les següents actuacions:
  • Assessorament permanent i preparació de les autoliquidacions tributaries mensuals, trimestrals, anuals o especifiques.
  • Planificació i assessorament de l’impacte fiscal de determinats negocis jurídics que mereixen una especial atenció: immobiliaris, financers, empresarials
  • Fiscalitat d’operacions societàries: operacions vinculades, fusions, absorcions, adquisicions, escissions, augments i disminucions de capital
  • Planificació i assessorament de la successió empresarial i familiar
  • Planificació i fiscalitat dels patrimonis familiars i personals
  • Anàlisi de l’impacte tributari de les separacions i els divorcis
  • Representació del contribuent davant l’Administració Tributaria, ja sigui per atendre requeriments de l’Agència Tributaria o la Generalitat, o bé per representar-los en cas d’inspecció
  • Preparació de recursos i reclamacions davant l’Administració i els Tribunals