Assessoria a empreses i particulars

El nostre equip de professionals experts en l’assessorament fiscal, comptable i laboral, ofereix un servei integral als nostres clients que permet aportar una solució personalitzada en cada cas.

La nostra activitat engloba les següents actuacions:

ÁMBIT FISCAL:

 • Assessorament fiscal per a persones i empreses
 • Anàlisi i planificació de l’impacte fiscal de les novetats legislatives
 • Assessorament en matèria de fiscalitat internacional
 • Presentació i liquidació d’impostos directes i indirectes
 • Representació davant la Inspecció de Tributs.
 • Assessorament fiscal per a persones i empreses no residents
 • Planificació fiscal de la successió patrimonial i/o empresarial

ÁMBIT COMPTABLE:

 • Elaboració d’estats financers
 • Confecció de la comptabilitat de societats, empresaris i professionals
 • Confecció i legalització de llibres contables.
 • Confecció i presentació de comptes anuals, Memòries i Informe de Gestió
 • Control pressupostari.
 • Control dels marges comercials i d’explotació

ÁMBIT LABORAL:

 • Confecció i presentació de contractes de treball
 • Preparació de fulles de salari. Preparació de butlletins de cotització a la Seguritat Social
 • Assessorament en matèria de contractació laboral i bonificacions
 • Tramitació i seguiment de Incapacitat Laboral Transitòria
 • Tramitació d’altes i baixes a la Seguretat Social en tots els règims
 • Assessorament i sol·licitud de pensions d’invalidesa, jubilació, viudetat i orfandat
 • Planificació en política salarial.
 • Assessorament a ciutadans europeus en matèria de Seguretat Social

Estem al seu servei

Contacti amb nosaltres i li respondrem de seguida. Sense compromís i sense esperes.

Formulari de contacte