SERVEIS PERSONALS
SUCCESSIONS I TESTAMENTARIA
La creixent complexitat de les noves famílies i els seus patrimonis ens demostra que avui en dia es necessària una planificació individualitzada de la successió, que abordi tan aspectes familiars i personals com financers i fiscals de l’herència. El testament es un instrument cabdal a l’hora d’evitar futures disputes familiars i de disminuir la càrrega fiscal a la que està subjecte la successió.
:: La nostra feina inclou:
01.
Assessorament en matèria de testaments, heretaments i donacions
02.
Reclamació de legítimes i llegats
03.
Particions d’herència
04.
Acceptació i adjudicació de l’herència
05.
Declaracions judicials i notarials d’hereus
06.
Liquidació del impost de successions