SERVEIS PERSONALS
DRET MATRIMONIAL I DE FAMÍLIA
Les relacions conjugals i familiars son un àmbit de la vida de les persones en el qual estan en joc interessos personals i econòmics de gran transcendència. Per això és tant important la intervenció d’un expert ja sigui a l’hora de formalitzar una relació o en el moment d’una separació o divorci.
A Aseger Advocats creiem en la mediació familiar, i considerem que la nostra feina en tant que advocats es contribuir a que els membres de la família trobin una solució satisfactòria a la seva situació esgotant totes les vies extrajudicials. Tanmateix, el nostre assessorament integra tots els aspectes personals, econòmics i jurídics de les persones afectades, i es caracteritza per una gran proximitat i una atenció altament personalitzada.
:: Els nostres serveis inclouen:
  1. Redacció d’acords pre- i post matrimonials

  2. Redacció de convenis de separació i divorci

  3. Modificació de mesures

  4. Procediment d’incapacitació

  5. Demandes d’afiliació

  6. Procediments d’adopció nacional i internacional

  7. Constitució i dissolució de parelles de fet

  8. Assessorament en casos de violència en l’àmbit familiar