SERVEIS PERSONALS
DRET INMOBILIARI
L’assessorament legal ja sigui a l’hora de comprar, vendre o arrendar un bé immoble és imprescindible per tal d’evitar els riscos que tota operació immobiliària necessàriament implica. Tot i això la nostra feina va més enllà de garantir la seguretat de la operació, i l’assessorament fiscal i financer del nostre equip pot suposar un important estalvi a nivell econòmic donades les implicacions tributaries que comporta una operació immobiliària.
:: Els nostres serveis inclouen:
01.
Redacció i negociació de contractes en matèria d’arrendaments
02.
Redacció i negociació de contractes de compravenda
03.
Assessorament i planificació d’operacions de compravenda i permuta
04.
Assessorament en matèria de financiació
05.
Procediment de desnonament per manca de pagament
06.
Procediment de desnonament per cessió inconsentida
07.
Procediments de tempteig i retracte
08.
Assessorament i representació en processos d’expropiació
09.
Assessorament en l’àmbit d’arrendaments de renda antiga
10.
Opcions de compra
11.
Promeses de compra