SERVEIS PERSONALS
RESPONSABILITAT CIVIL
El nostre assessorament té com a finalitat que els nostres clients rebin una indemnització justa pel dany sofert ja sigui a causa d’un accident de tràfic, d’un accident laboral, en cas de negligència mèdica, o en qualsevol altre circumstància.
La nostra feina no es limita però a reclamar les indemnitzacions que corresponen en cas de lesions o de mort als responsables civils i penals. Donades les dramàtiques circumstancies que solen acompanyar un accident, a Aseger Advocats fem el tot possible per que les víctimes i els seus familiars se sentin recolzades en tot moment.