SERVEIS PERSONALS
GESTIÓ DE PATRIMONIS
Aseger Advocats ofereix un servei integral de gestió de patrimonis basat en l’assessorament i la planificació fiscal en matèria d’inversions. El nostre assessorament permet a l’inversor obtenir del seu patrimoni la màxima rendibilitat, reduir l’impacte fiscal de la seves inversions, i conèixer la rendibilitat real de cada operació i les seves implicacions tributaries.
El nostre assessorament es basa en un seguiment permanent de les inversions del nostres clients, en un coneixement profund de la realitat econòmica, i especialment en la nostra independència respecte dels operador financers. Això ens permet avançar-nos als esdeveniments econòmics més rellevants, proposar en cada moment les inversions més rendibles, i limitar-ne el risc mitjançant un alt grau de diversificació.
Tanmateix, el nostre servei de gestió patrimonial no es limita a l’àmbit de les operacions financeres. Per efectuar una gestió patrimonial eficient i altament rendible és indispensable tenir en compte les implicacions patrimonials d’altres negocis jurídics – separacions, heretaments, donacions.
Per aquest motiu, el nostre assessorament financer engloba tots els àmbits de la vida econòmica i jurídica dels nostres clients.