SERVEIS EMPRESA
DRET LABORAL
La direcció empresarial és un repte que exigeix un bon coneixement dels requisits i condicions legals relatius a la relació amb els treballadors. El desconeixement de la normativa laboral, i la manca de cura a l’hora de prendre decisions que afecten els treballadors influeix sovint de forma negativa en el beneficis i la reputació d’una empresa.
La nostra feina consisteix en assessorar a empresaris i responsables laborals per tal d’evitar conflictes i reclamacions laborals. Tanmateix, en aquells casos en què son inevitables ens avala una llarga experiència a l’hora de representar el nostres clients davant de la jurisdicció laboral.
:: Els nostres serveis inclouen:
01.
Assessorament en la redacció i formalització de contractes laborals
02.
Assessorament en la formalització d’acomiadaments individuals
03.
Negociació col·lectiva
04.
Expedients de regulació de treball
05.
Representació en procediments davant la jurisdicció social
06.
Trasllats i modificacions substancials de les condicions laborals
07.
Assessorament en processos de reestructuració empresarial