SERVEIS EMPRESA
DRET FISCAL
Aseger Advocats es caracteritza per un alt grau d’especialització en matèria fiscal i un coneixement profund del nostre sistema tributari en totes les seves vessants. Això unit a la nostra experiència, ens permet oferir als nostres clients solucions que reverteixin positivament en l’estalvi fiscal. A Aseger Advocats som pioners en l’exercici d’una planificació integral que engloba tots els aspectes de la vida professional i personal i que permet maximitzar l’estalvi fiscal. Per altre banda, acumulem una llarga experiència en la representació dels nostres clients en les seves relacions amb l’administració tributaria.
:: La nostra activitat engloba les següents actuacions:
01.
Assessorament permanent i preparació de les auto-liquidacions tributaries mensuals, trimestrals, anuals o especifiques
02.
Planificació i assessorament de l’impacte fiscal de determinats negocis jurídics que mereixen una especial atenció: immobiliaris, financers, empresarials
03.
Fiscalitat d’operacions societàries: operacions vinculades, fusions, absorcions, adquisicions, escissions, augments i disminucions de capital
04.
Planificació i assessorament de la successió empresarial i familiar
05.
Planificació i fiscalitat dels patrimonis familiars i personals
06.
Anàlisi de l’impacte tributari de les separacions i els divorci
07.
Representació del contribuent davant l’Administració Tributaria, ja sigui per atendre requeriments de l’Agència Tributaria o la Generalitat, o bé per representar-los en cas d’inspecció
08.
Preparació de recursos i reclamacions davant l’Administració i els Tribunals