NOSALTRES
HONORARIS
A Aseger Advocats creiem en la transparència. Els nostres clients reben un pressupost el més acurat i detallat possible de les despeses del procediment, i estan informats dels aspectes econòmics en tot moment.
Els nostres honoraris es calculen d’acord amb els honoraris professionals fixats en els Criteris Orientadors recomanats per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, i varien en funció de la dificultat del cas o de la feina encarregada, el temps treballat, i el grau d’especialització dels professionals que intervenen.